GAT Arena

Adresa:
Bulevar Jovana Dučića 39, Novi Sad