Stadion Smederevo

Kapacitet:
17.200
Adresa:
Goranska 12, Smederevo